CUVÂNTUL ÎN COMUNICARE

FIȘĂ DE LUCRU

OBIECTIVE/CONTEXT

 1. să definim cuvântul și să analizăm cum se modifică sensul unui cuvânt;
 2. să discutăm despre sinonimie, antonimie, polisemie și câmp lexical;
 3. să identificăm sensurile unui cuvânt;
 4. să citim un articol de dicționar pentru a ne clarifica sensurilor cuvintelor.
CUVÂNTUL ÎN COMUNICARE

PARCURS

Știm cu toții că avem fiecare dintre noi cuvinte pe care obișnuim să e folosim: forță, bine boss, stăm pe spate, mișto, nașpa, bombă, blană și multe altele de genul acesta. Acum avem noroc că avem o limbă vie, în continuă schimbare, avem peste 67000 de cuvinte în dicționarul din 2016, deci avem de unde alege pentru a ne exprima corect și cu efect asupra celor din jur.

CUVÂNTUL ÎN COMUNICARE

Cuvântul reprezintă unitatea fundamentală a limbii;

CUVÂNTUL ÎN COMUNICARE

      

CUVÂNTUL ÎN COMUNICARE

Sensul cuvântului în funcție de context și de intenția celui care comunică, cuvântul poate fi folosit cu:

sens propriu = sensul obişnuit

 • de bază – primul sens la care ne gândim
 • secundar – sensul care rezultă dintr-o asemănare (depinde de context)

sens figurat = sensul neobişnuit (depinde de context)

CUVÂNTUL ÎN COMUNICARE

Exemplu:  gură

sens propriu de bază – Mi-a intrat praf în gură. (gura omului)

sens propriu secundar – Au acoperit gura de canal. / Gura cuptorului este mare.

sens figurat – ”Pe-un picior de plai/ Pe-o gură de rai” – din balada Miorița, unde cuvântul gură intră în componența unei metafore.

CUVÂNTUL ÎN COMUNICARE

Relațiile semantice (relațiile de sens) dintre cuvinte se stabilesc în context.

CUVÂNTUL ÎN COMUNICARE

Sinonimieeste relația care se stabilește între cuvinte cu sens asemănător sau identic;

  • identice (perfecte sau totale) – sunt rare și se întâlnesc, de obicei,  în cazul terminologiei științifice; (natriu = sodiu, lift = ascensor, lunar = selenar)
  • imperfecte (aproximative/parțiale)  – se pot înlocui doar în anumite contexte; (de exemplu: mare, băiat mare = băiat înalt, notă mare = notă bună, apă mare = apă adâncă, cameră mare = cameră spațioasă)

– relația de sinonimie se poate stabili între:

 • două cuvinte (sinonimie lexicală) – citeț = lizibil,spaimă = teamă, a ajunge = a sosi
 • un cuvânt și o expresie/locuțiune (sinonimie lexico-frazeologică) – a fugi = a o lua la sănătoasă, regret = părere de rău
 • două expresii/locuțiuni (sinonimie frazeologică) – a-i suna ceasul = a da ortul popii

ATENȚIE  – sinonimele se dau în funcție de contextul în care se folosesc cuvintele.

CUVÂNTUL ÎN COMUNICARE

Antonimie este relația care se stabilește între cuvinte cu sens opus;

      – antonimele se pot exprima prin:

 • cuvinte diferite – liniște – gălăgie, corect – greșit
 • același cuvânt, derivat cu un prefix negativ – liniște – neliniște, corect incorect, normal – anormal
CUVÂNTUL ÎN COMUNICARE

Polisemie este fenomenul prin care un cuvânt dezvoltă mai multe sensuri sau nuanțe de sens,  înrudite între ele (poli = numeros, mai mult, -ă, -i, -e ; sema =  semn, sens);

a scoate

 • a scoate ceva din frigider = a lua ceva din frigider
 • a scoate o carte = a publica o carte
 • a scoate câinele la plimbare = a duce câinele la plimbare
 • a scoate medicamentele de la farmacie = a cumpăra medicamentele
 • a scoate ideile principale = a nota ideile principale

a face

 • a face de mâncare – a găti
 • a face o greşeală la matematică – a greşi
 • a face de serviciu – a lucra
 • a face exerciţii– a rezolva
 • a face un meci – a se juca
 • a face linişte – a se linişti
 • a face case– a construi
 • a face gălăgie – a vorbi/a striga 
 • a face un tablou – a picta, a crea
 • a face experimente – a realiza
CUVÂNTUL ÎN COMUNICARE

Câmpul lexicaleste alcătuit din cuvinte și grupuri de cuvinte asociate după un sens mai general;

Exemplu: câmpul generat de cuvântulcasă”

  • cu înţelesul spaţiu cu diverse destinaţii, construcţie mare include termeni ca: imobil, cămin, clădire, bloc, hală, edificiu, palat, vilă, hardughie etc. 
  • cu înţelesul spaţiu cu diverse destinaţii, construcţie modestă, generează câmpul: bordei, colibă, foişor, gheretă, chioşc, cabană, sălaş, magazie etc. 
  • dacă se pleacă de la înţelesul construcţie cu destinaţia „de locuit”, câmpul va selecta numai termeni care corespund sensului menţionat: imobil, cămin, clădire, bloc, palat, vilă, colibă etc. 
  • dacă accepţia de pornire se restrânge şi mai mult – construcţie, locuinţă temporară: cămin, internat, cazarmă, hotel, han, azil, sanatoriu, cabană etc.
CUVÂNTUL ÎN COMUNICARE

Când doriți că aflați sensul unui cuvânt sau dacă doriți se verificați dacă folosiți corect cuvântul într-un anumit context, trebuie utilizat dicționarul. 

De exemplu, dacă dorești să afli sensul cuvântului masă, deschizi Dicționarul explicativ al limbii române, unde vei găsi următorul articol:

MÁSĂ1, mase, s. f. 1. Mulțime compactă de oameni, considerată ca o unitate; grupare mare de oameni cu anumite caractere comune; cercuri largi ale populației. ◊ Loc. adj. De masă = care cuprinde, care antrenează o (întreagă) colectivitate umană. ◊ Cântec de masă (sau de mase) = cântec cu conținut patriotic, având un caracter mobilizator. 2. Îngrămădire de elemente (de aceeași natură ori diferite) care alcătuiesc împreună un singur corp; (totalitatea unui) corp format printr-o asemenea îngrămădire de elemente. ◊ Masă verde = nutreț pentru vite; furaj. Mase plastice = materiale plastice. Masă de aer = porțiune imensă, relativ omogenă, a troposferei, cu proprietăți distincte față de porțiunile înconjurătoare. ◊ Loc. adj. și adv. În masă = a) în cantitate mare; masiv. Transporturi în masă; b) cu toții; în număr mare. ♦ Cantitate mare din ceva (în raport cu restul ansamblului). ◊ Masa vocabularului = partea cea mai mare și mai mobilă a vocabularului. ♦ Corp solid, compact; bloc. 3. (Fiz.) Cantitatea de materie a unui corp considerată ca o mărime caracteristică (în raport cu volumul). ◊ Masă atomică = greutate atomică. Masă moleculară = greutate moleculară. Masă specifică = densitate. 4. (Jur.) Totalitate a creditelor sau a datoriilor unui falit; fond bănesc al unei succesiuni sau al unei întreprinderi lucrative. – Din fr. masse.

                                              (***DEX)

CUVÂNTUL ÎN COMUNICARE

Observăm că:

 • se menționează accentuarea corectă a cuvântului pe vocala A;
 • cifra 1 indică numărul de ordine al omonimelor, adică cuvântul masa are un omonim care va fi explicat în următorul articol;
 • este oferit pluralul cuvântului, partea de vorbire (este substantiv), genul (este feminin);
 • cifrele 1, 2, 3,4 semnalează că sensurile prezentate sunt înrudite explicit, clar;
 • se oferă și exemple de locuțiuni;
 • iar semnul ♦  denotă că sensul este dependent de un sens principal anterior menționat. 
CUVÂNTUL ÎN COMUNICARE

DESCARCĂ FIȘA DE AICI: CUVÂNTUL 

CITEȘTE ȘI DESPRE FELUL ÎN CARE PUTEM COMPARA DOUĂ TEXTE.