Politica de confidențialitate

Pentru noi este prioritar ca datele tale sa fie în mâini sigure și toata experiența ta alături de Asociația pentru Educație Digitală Bigger Picture sa fie una excelentă.

Datele noastre de identificare sunt CIF: 39376222 cu sediul social in Aleea Botorani 2, Sector 5, București.

Website-ul (www.afostodata.ro) are scopul de a facilita inregistrarea și managementul aplicatiilor pentru selectia și accesul beneficiarilor in cadrul programelor de ateliere online ale Asociatiei.

Datele tale colectate vor fi: nume/prenume și email.  

Prin prezenta vă informăm că vă dați consimțământul pentru utilizarea de către Asociația pentru Educatie Digitală Bigger Picture a datelor cu caracter personal menționate anterior, precum și a imaginilor / secvenţelor video (materialului filmat) / citatelor/ rapoartelor / statisticilor / precum și a altor materiale elaborate în cadrul proiectului pentru care va inscrieti spre participare, în scopuri legate de publicitate în orice fel de canale de comunicare (TV, internet, presă scrisă, Facebook, Instagram, site-uri etc.), precum și transmiterea către terți a acestor materiale, utilizarea acestora în scopuri publicitare și nu numai, atât pe teritoriul României precum și a altor state din Europa după cum este necesar, fără nicio altă autorizare din partea mea, fără nicio pretenție financiară și fără limitare în timp a utilizării acestora. 

De asemenea, vă dați consimțământul de a se folosi declaraţiile dvs. în mijloace scrise sau digitale, precum și film la TV, pe Internet (pagini web, reţele de socializare, YouTube etc.) sau transmiterea acestora către terți, utilizarea acestora în scopuri publicitare, atât pe teritoriul României precum și a altor state din Europa după cum este necesar, fără nicio pretenție financiară din partea Asociatiei pentru Educatie Digitala Bigger Picture fără nicio altă autorizare din partea mea și fără limitare în timp a folosirii acestora .

În plus, luati la cunostinţă faptul că, potrivit Legii nr. 677/2001, lege ce stă la baza reglementării atribuțiilor ANSPDCP, și Legii nr. 190/2018 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulaţie a acestor date, va sunt garantate următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de a solicita ștergerea datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de opoziţie, dreptul de a mă adresa justiției.

Pentru exercitarea acestor drepturi, puteţi trimite o cerere scrisă datată și semnată la adresa Aleea Botorani 2, bl. V80, Bucuresti.

Datele sunt protejate conform legislaţiei în vigoare pentru confidenţialitatea și securitatea prelucrării datelor și nu vor fi folosite in alte scopuri decat cele menționate anterior.

Completează, semnează și alege să depui formularul 230 online, fără drumuri la ANAF, pentru NOI!

Dragi prieteni, e din nou perioada în care puteți alege către cine direcționați gratuit cei 3,5% din impozitul anual. Ne-ar plăcea să fim alegerea voastră în acest an, mai ales că știm cât de mult iubiți poveștile! Vă mulțumim!

Ca să facem procesul cât mai ușor, ne-am înscris pe o platformă unde puteți completa online Formularul 230:

Ne găsiți la ASOCIAȚIA PENTRU EDUCAȚIE DIGITALĂ BIGGER PICTURE.

Desigur, puteți alege să mergeți direct cu formularul completat la ANAF sau îl puteți trimite prin Poștă, cu confirmare de primire. Ne-am bucura să fim primii în gândurile voastre atunci când vine vorba de povești, podcast-uri, materiale educative de calitate și... declarația 230.

Mulțumim!
Echipa de povestitori