SCRIEM CORECT!

FIȘĂ DE LUCRU

Forma corectă a cuvintelor

OBIECTIVE/CONTEXT

 1. să utilizăm corect cuvintele în limba română;
SCRIEM CORECT!

PARCURS

Te-ai gândit să postezi azi ceva? Înainte să postezi, revezi ceea ai scris și fii sigur că ceilalți nu vor găsi greșeli! La fel să faci și la examen. Nu uita că ai și exerciții în care trebuie să știi să utilizezi corect limba, dar ai punctaj și pentru calitatea redactării, adică pentru cum ai scris în exercițiile cu răspunsuri mai lungi.

Pentru că limba română poate pune deseori probleme, vom aduce în prim-plan câteva soluții pentru ca tu să te poți verifica mai ușor.

SCRIEM CORECT!

Problema 1: Câți „i” folosim?

I – desinență plural

I – articol hotărât

Elevi

Copii  

Elevii 

Copiii 

I:

arbitru – arbitri

astru – aștri

codru – codri

cuscru – cuscri

ministru – miniștri

monstru – monștri

ilustru – iluștri

sobru – sobri

simplu – simpli

tandru – tandri

triplu – tripli

SCRIEM CORECT!

Când se scriu cu doi „i” se pot înlocui cu femininul:

iluștrii/ ilustrele

membrii/membrele

Se folosesc doi „i” la plural în cazul substantivelor și adjectivelor care au rădăcina terminată în „i”: 

afirmație – afirmații

agenție – agenții

aspirație – aspirații

roșie – roșii

mie – mii

Se folosesc doi „i” substantivele terminate în „-iu”:

beneficiu – beneficii

domiciliu – domicilii

fotoliu – fotolii

imperiu – imperii

salariu – salarii

vizitiu – vizitii

SCRIEM CORECT!

Când se scrie cu trei „i”?

un copil – niște copii – copiii

un fiu – niște fii – fiii

  fiii – i – din rădăcină / i – desinență de plural / i – articol hotărât    

SCRIEM CORECT!

Problema 2:

Scriem legate sau nu cuvintele?

bineînţeles (adverb cu sensul „fireşte”: Bineînţeles că ştiu

bine înţeles (El nu a fost bine înţeles!)

decât (din comparaţii: E mai bun decât tine.)

de cât (De cât timp aştepţi ? De cât ai nevoie?)

deloc (adverb cu sensul „nicidecum”: Nu ştie deloc!)

de loc (loc. adj. cu sensul „originar”: De loc este din Iaşi.)

deoparte (adverb cu sensul „izolat”: Stă deoparte.)

de o parte (în opoziţie cu „de altă parte”: Pe de o parte mă bucur, pe de alta mă întristez.)

dinafară (Învată pe dinafară.) 

din afară (Din afară totul pare în ordine) 

încât (conj. subord. Plouă încât se inundă totul.) 

în cât (În cât timp ne vedem?)

SCRIEM CORECT!

Problema 3: Folosim cratima sau nu? [există numeroase ortograme la care trebuie să fim atenți]

A-i/Ai

L-a chemat pentru a-i cere părerea.

Aceşti copii ai vecinului sunt mici. 

Ai destule probleme.

Nu ai ajuns la timp.

C-ai/Cai

Speră c-ai revenit la gânduri mai bune.

Nu auzise c-ai renunţat la privilegii.

Avem cai de rasă.

Du-ne/Dune

Du-ne acasă, măi tramvai!

Am trecut pe lângă dune de nisip.

I-au/Iau

I-au propus un post important.

Iau o notă mare.

Nu-l/Nul

Nu-l puteam suferi.

Rezultatul a fost nul.

SCRIEM CORECT!

Problema 4: Scriem corect verbul?

 • a fi la conjunctiv: să fii/ să nu fii – la imperativ: Tu fii!/ Tu nu fi! – la gerunziu: fiind;
 • verbele de conjugarea a II-a (a cădea, ar plăcea, a părea, a tăcea) la condițional optativ sunt: ar cădea, ar plăcea, ar părea, ar tăcea;
 • verbul a ieși la conjunctiv: să iasă;
 • verbul a voi: eu voiesc, eu voiam, eu voisem;
 • a așeza: ea se așază;
 • a crea: eu creez, tu creezi, el creează (agrea, a procrea, a se recrea – se conjugă după modelul lui a lucra, păstrându-se rădăcina);
 • se scriu corect: neîncepând, nemaiînțelegând, nepreaîndrumând;
 • la gerunziu se scriu corect: desenându-se, vâzându-mă, ridicându-ți;
 • a se sfii: eu nu mă sfiii;
 • a ține: tu ții, tu să ții;
 • a ști: tu știi, tu să știi;
 • a susține: tu susții, tu să susții.
 • a vrea la imperfect: eu vream, tu vreai, el vrea etc.;
 • a tace la imperativ Taci!/ Nu tăcea!, Tăceți!/Nu tăceți!
SCRIEM CORECT!

Problema 5: Care sau Pe care?

Profesorul are un elev pe care îl ajută la gramatică. (pe cine ajută?)

Dacă nu folosim corect pronumele relativ sensul se poate modifica, de exemplu:

Profesorul are un elev care îl ajută la gramatică. (în primul caz profesorul ajută, în al doilea caz profesorul este ajutat)

Elevul căruia îi place gramatica rezolvă corect exercițiile (cui îi place?)

Elevul a rezolvat exercițiile ale căror soluții sunt ușoare.  – acordul încrucișat

SCRIEM CORECT!

Problema 6: Acordul

 • Adjectivului cu substantivul (se acordă în gen/număr/caz)
 • norul argintiu
 • norii arginitii
 • argintiii nori (când adjectivul este plasat în fața substantivului primește „-i” articolul hotărât)
 • norilor arginitii
SCRIEM CORECT!
 • adjectivul pronominal de întărire

Masculin – nominativ-acuzativ şi genitiv-dativ:

 

singular

plural

– persoana I:

eu/ mie însumi

noi/ nouă înşine

– persoana a Il-a:

tu/ ţie însuţi

voi/ viouă înşivă

– persoana a III-a:

el/ lui însuşi

ei/lor înşişi

Feminin – nominativ-acuzativ:

 

singular

plural

– persoana I:

eu însămi

noi însene

– persoana a Il-a:

tu însăţi

voi însevă

– persoana a III-a:

ea însăşi

ele însele/ înseşi

Feminin – genitiv-dativ:

 

singular

plural

– persoana I:

mie însemi

nouă însene

– persoana a Il-a:

ţie înseţi

vouă însevă

– persoana a III-a:

ei înseşi

lor înseşi

SCRIEM CORECT!

Problema 7: Numeralele

 • corect ora două (nu ora doi);
 • corect ora douăsprezece (nu ora doisprezece);
 • corect optsprezece băieți (nu optîsprezece/optusprezece/optsprăzece);
 • corect întâi iulie (nu unu iulie).
SCRIEM CORECT!

Quizz. Care e forma corectă din următoarele cuvinte:

 • chibrite sau chibrituri
 • ciocolăți sau ciocolate
 • să coase sau să coasă
 • să confisce sau să confiște
 • să copii sau să copiezi
 • cotidiane sau cotidiene
 • să curăță sau să curețe
 • să fulguie sau să fulguiască
 • gălbenușe sau gălbenușuri
 • hotele sau hoteluri
 • să ieie sau să ia
 • itinerariu sau itinerar
 • liceuri sau licee
 • eseuri sau esee
 • limbei sau limbii
 • maieu sau maiou
 • manifestă sau manifestează
 • ouălelor sau ouălor
 • pacturi sau pacte
 • patinuar sau patinoar
 • ultimile sau ultimele
 • vroiam sau voiam
 • pieței sau pieții

DESCARCĂ FIȘA DE AICI: SCRIEM CORECT

SCRIEM CORECT!
SCRIEM CORECT!
Episodul 12